Kurser og workshops | Sjællands Teater Fair Play

Kurser og workshops

Drama med børn og unge

Sjællands Teater FAIR PLAY tilbyder dramaworkshops og dramaforløb for børn, unge og ansatte i skoler, institutioner og klubtilbud.
Vi kan skræddersy forløb efter jeres idéer eller behov, eller I kan bestille et færdigsyet forløb fra os.
Workshop og kursusforløb kan planlægges, så de foregår hos jer eller hos os i enten Holbæk eller Slagelse.

Kontakt Marlene Rohde Søndergaard for mere viden og bestilling. 
Tlf. 61441263    mrs@sjteater.dk. 

skoler

WORKSHOP TIL FORESTILLING

Når vi besøger jer med en forestilling på jeres skole, kan I tilkøbe en workshop, der lægger sig op ad forestillingens indhold og tematikker. Dramapædagogiske undervisere faciliterer undervisningen med teater- og reflektionsøvelser i fortolkningen af fx persongalleri, komposition og konflikt.

 

WORKSHOP TIL DIT FAG
Til din faglige undervisning tilbyder vi dramabaserede workshops, som hjælper eleverne til at erhverve sig viden om et emne eller tema. Sammen aftaler vi, hvad der skal arbejdes med, og en dramapædagogisk underviser kommer ud på jeres skole, hvor vi sammen med jeres elever undersøger og bearbejder emnet vha. drama og kropslige udtryk.

 

WORKSHOP SOM FREMMER TRIVSEL I KLASSEN

Dramaaktivitet er en oplagt metode til at styrke klassetrivslen. Vi arbejder med samarbejde og fællesskab ved hjælp af dramainspirerede teambuildingøvelser. Al aktivitet er gruppeorienteret, og eleverne vil opleve, hvordan den enkeltes bidrag er berigende for gruppens fælles succes. 

 

WORKSHOP DER TRÆNER FORMIDLINGSKOMPETENCEN

En skuespiller arbejder med præsentation og formidling i sit daglige virke. I denne workshop arbejder klassen og en skuespiller med bl.a. dramaturgi, stemmebrug og kropssprog til træningen af formidlings- og præsentationsteknikker. Workshoppen styrker elevernes evne til at kommunikere foran tilhørere. 

 

TEATER I SKOLEN
Vil I lave jeres egen forestilling på skolen? Sjællands Teaters specialister hjælper jer til at forberede og afholde en flot forestilling i jeres rammer. Vi arbejder med manuskript, skuespil, teknik, musik, kulisser, kostumer, styling og PR.
TEATER I SKOLEN er et semesterforløb, hvor vi over en periode arbejder på jeres skole.

INSTITU-TIONER

WORKSHOP TIL FORESTILLING
Når I ser forestillinger med jeres institution, kan I tilkøbe en workshop, der lægger sig op ad forestillingens indhold og tematikker. Dramapædagogiske undervisere arbejder med børnenes oplevelse af forestillingen og dramabaseret historiefortælling

 

TEATER PÅ STUEN
Gennem vores inspiration og børnenes leg forbereder vi en lille forestilling, som kan vises for børnehavens øvrige stuer eller forældre og bedsteforældre. Vi arbejder bl.a. med roller, kulisser, rekvisitter og kostumer. 

KURSER FOR LÆRERE

DRAMA I UNDERVISNINGEN
For dig, der vil bruge drama som metode i din undervisning.
Gennem en kursusrække på 4-6 moduler klæder vi dig på til at bruge drama som et fagligt og pædagogisk redskab.
Kurset oprettes ved min. 8 tilmeldte.

ERHVERVS-PRAKTIK

Har du en elev, der drømmer om at blive skuespiller?

På Sjællands Teater kan elever fra grundskolen få en smagsprøve på, hvad det vil sige at være professionel skuespiller. En uge om året inviterer vi unge ind på teatret og giver dem et indblik i, hvad der ligger bag den færdige sceneoptræden.

I løbet af ugen vil praktikanterne komme til at arbejde med kropssprog, vejrtrækning, stemme og fysik samt med relationerne til medpraktikanter. 

Vi arbejder med improvisation og tekster, herunder monologer, og træner praktikanterne i mødet med publikum, idet forløbet afsluttes med en visning for forældre, lærere m.fl. 

Praktikforløbet varetages af professionelle scenekunstnere fra Sjællands Teater, Kulturkasernen og Asguer Zap Showteater og foregår i Holbæk.

Erhvervspraktik på Sjællands Teater i 2024:
Uge 37, 9. – 13. september 2024 kl. 10-15

Motiveret ansøgning sendes skriftligt til Robert Parr, på: rp@sjteater.dk

Ansøgningsfrist: Onsdag d. 28. august 2024